Byggentreprenörer är experter inom byggbranschen. Deras tjänster inkluderar ett brett spektrum av uppgifter från den ursprungliga designutvecklingen till slutförandet av arbetet och renoveringen. En huvudentreprenör, huvudentreprenör eller underleverantör ansvarar för den dagliga tillsynen av en byggarbetsplats, underhåll av kontrakt och affärer och kommunicerar med alla berörda parter under ett byggprojekt. Många byggprojekt har flera faser, inklusive den preliminära utredningen, planeringsfasen, designutvecklingen och implementeringsfasen. I varje fas av projektet måste en entreprenör ha nödvändiga färdigheter för att slutföra jobbet effektivt samtidigt som tidsfristerna uppfylls. Medan de flesta byggentreprenörer går en ackrediterad skola under en kort tid för att lära sig handeln, väljer många att fortsätta sin utbildning genom att delta i konferenser och seminarier för att främja sina färdigheter och kunskaper om byggbranschen.

Även om de flesta byggentreprenörer börjar sin karriär som maskinister och andra manuella arbetare, kan de utöka sina färdigheter och kunskaper genom att ta ytterligare kurser och utbildning. De kan välja att ta generella entreprenadkurser som fokuserar på ledningssidan av byggbranschen.