Att stämma för avtalsbrott kan och händer oftare än man tror. Vad innebär dock brott och avtal och vem kan stämma? Den första aspekten av att bevisa ett sådant fall är att kunna visa att den andra parten inte fullgjorde sina skyldigheter enligt avtalet. Även om detta låter tillräckligt enkelt, slutar det inte här. Det måste inte bara visas att individen, verksamheten eller vilken enhet som helst som inte har gjort det, det måste finnas bevis för att den enskilde arkiveringen har uppfyllt alla skyldigheter som ålagts dem för avtalet. För det andra måste man överväga skadan som uppstod genom att bryta den. Med andra ord måste ekonomisk förlust eller skada vara ett direkt resultat av nämnda åtgärder. De som kan bevisa dessa saker kan ha rätt till ersättning inom domstolssystemet.